Dergâh Dergisi

DERGÂH DERGİSİ-299

BU SAYI

 

“Çözüm” davası devletin (hükümetin) önünde duran en önemli meseledir. Sürecin olumlu bir noktaya geldiği söyleniyor. Bence çok zor olacak. Bu mesele çözümlenmeden “yeni bir Anayasa” yapmak da mümkün olmayacak.

Yadigar Şanlı, “kanon” konusunda yerli bir bakış geliştiriyor.

Davut Güner, Ersin Bayram, Sercan Bulut, Ali Ekecik, Mustafa Köneçoğlu, Hüseyin Akkaya, Ömer Yalçınova ve Yavuz Altınışık bu sayının şairleri.

Atakan Yavuz ile Ayşegül Uyar ‘derkenar’ sütunlarında yazdı.

Eda Tezcan ve Zerrin Şerbetçi’den iki iyi hikâye okuyacaksınız.

Bu sayının ‘orta sayfa sohbeti’ni öğretim üyesi Alphan Akgül ile yaptık. Akgül, Yahya Kemal’in şiir estetiğinden hareketle anlam ve ses arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Konuşmanın ilgi çekeceğini umuyoruz.

Yakup Altıyaprak, dindar çevrelerde şiir konusunda yapılan tartışmalara bir kez daha, yani yeniden bakıyor. Geleneksel ve modern ayrımına giderek...

Hacer Gülşen, Ahmet Rasim’in “Haliç” konusunda yazdıklarını inceledi.

Mustafa Kara, yakın tarihimizin Erzurumlu iki simasının (Ziyaeddin Fahri ve Nurettin Topçu) gençlik ilgilerine değinerek Topçu’nun Ziyaeddin Bey’in vefatından sonra ona dair yazdığı bir metinden bahsediyor.

İbrahim Biricik, “Edebiyat” terimine farklı bir yorum getiriyor.

Daha güzel sayılarda buluşmak umuduyla...